Пошук


 
Номер Назва
 
2013: Питання прикладної математики і математичного моделювання КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВЧОГО КОШИКА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ПРІОРИТЕТІВ Анотація  PDF
M. G. Berdnik, O. S. Simchak
 
2014: Питання прикладної математики і математичного моделювання ПРО ІСНУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ОДНОГО КЛАСУ ЗАДАЧ ВЕКТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ КЕРУВАННЯ НА МЕРЕЖІ Анотація  PDF
T. A. Bazhanova
 
2013: Питання прикладної математики і математичного моделювання МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОЇ ЗАГРУЗКИ УСТАТКУВАННЯ І ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ Анотація  PDF
L. S. Koriashkina, O. O. Sazonova
 
2013: Питання прикладної математики і математичного моделювання ПРО АПРОКСИМАЦІЮ РОЗВ’ЯЗКІВ В ОДНОМУ КЛАСІ ЗАДАЧ ВЕКТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ З ФАЗОВИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ Анотація  PDF
V. M. Bogomaz, O. V. Bogomaz
 
2012: Питання прикладної математики і математичного моделювання МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОБ’ЄДНАНЬ Анотація  PDF
S. A. Nuzhna
 
2012: Питання прикладної математики і математичного моделювання СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ОБОРОТНОГО ЛОМУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СТАЛІ Анотація  PDF
L. S. Korijashkina, O. O. Sazonova
 
2011: Питання пркиладної математики і математичного моделювання АЛГОРИТМИ ПОБУДОВ УСІХ ПАРАЛЕЛЬНИХ УПОРЯДКУВАНЬ ЗАДАНОЇ ДОВЖИНИ Анотація  PDF
V. A. Turchina, N. K. Fedorenko
 
2011: Питання пркиладної математики і математичного моделювання НЕОБХІДНІ ТА ДОСТАТНІ УМОВИ ОПТИМАЛЬНОСТІ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН В ТЕРМІНАХ ФУНКЦІЙ МНОЖИН. ДВОЇСТА ЗАДАЧА Анотація  PDF
O. M. Kiselova, O. O. Zhiljcova
 
2010: Питання прикладної математики і математичного моделювання НАБЛИЖЕНІ АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРА-ЛЕЛЬНИХ УПОРЯДКУВАНЬ ЗАДАНОЇ ДОВЖИНИ Анотація  PDF
V. A. Turchina, N. K. Fedorenko
 
2010: Питання прикладної математики і математичного моделювання РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ НЕПЕРЕРВНОЇ БАГАТОПРОДУ-КТОВОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН З РОЗ-ТАШУВАННЯМ ЦЕНТРІВ ПІДМНОЖИН Анотація  PDF
O. M. Kiselova, V. O. Stroeva
 
2014: Питання прикладної математики і математичного моделювання ДВОXКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ УПОРЯДКУВАННЯ Анотація  PDF
V. A. Turchina, A. K. Pidash
 
1 - 11 з 11 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо