Пошук


 
Номер Назва
 
2013: Питання прикладної математики і математичного моделювання О ЧИСЛЕННЫХ АЛГОРИТМАХ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ Анотація  PDF
L. L. Gart
 
2013: Питання прикладної математики і математичного моделювання КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВЧОГО КОШИКА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ПРІОРИТЕТІВ Анотація  PDF
M. G. Berdnik, O. S. Simchak
 
2011: Питання пркиладної математики і математичного моделювання О ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПРОЕКЦИОННО-ИТЕРАЦИОННЫМ МЕТОДОМ Анотація  PDF
L. L. Gart
 
2012: Питання прикладної математики і математичного моделювання ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ФОРМУВАННЯ УЗГОДЖЕНИХ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК НА ОСНОВІ МЕТОДУ ДЕЛФІ Анотація  PDF
L. Y. Malafeeva
 
2010: Питання прикладної математики і математичного моделювання ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКЦИОННО-ИТЕРАЦИОННОГО МЕТОДА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ Анотація  PDF
L. L. Gart, N. V. Polyakov
 
2012: Питання прикладної математики і математичного моделювання ПРОЕКЦИОННО-ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ С ПАРАМЕТРОМ Анотація  PDF
L. L. Gart
 
2011: Питання пркиладної математики і математичного моделювання РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ Анотація  PDF
O. V. Richka
 
2015: Питання прикладної математики і математичного моделювання ДВОЙСТВЕННЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СЕПАРАБЕЛЬНОГО КВАДРАТИЧНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ОДНИМ ОГРАНИЧЕНИЕМ И ГРАНИЦАМИ НА ПЕРЕМЕННЫЕ Анотація  PDF
P. I. Stecyuk, A. V. Fesyuk
 
2011: Питання пркиладної математики і математичного моделювання НЕКОТОРЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ В АНАЛИЗЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ Анотація  PDF
N. V. Komarova
 
2015: Питання прикладної математики і математичного моделювання ОБ ОДНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЙ КАРМАНА Анотація  PDF
N. I. Obodan, N. A. Guk, A. S. Feshenko
 
2011: Питання пркиладної математики і математичного моделювання ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗАДАЧ НА КОМБІНАТОРНИХ КОНФІГУРАЦІЯХ Анотація  PDF
L. M. Kolechkina, O. A. Rodionova
 
2015: Питання прикладної математики і математичного моделювання О ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДНОЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ВРЕМЕННОГО РЯДА Анотація  PDF
E. M. Kiselova, L. L. Gart, P. A. Dovgay
 
2012: Питання прикладної математики і математичного моделювання ПРО СПЕКТРАЛЬНИЙ МЕТОД НАБЛИЖЕНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯННЯ ПУАCСОНА Анотація  PDF
P. S. Yanchuck
 
2015: Питання прикладної математики і математичного моделювання ЯВНЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ОПЕРАТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ Анотація  PDF
L. L. Gart
 
2012: Питання прикладної математики і математичного моделювання ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ БЕСКОНЕЧНОМЕРНОЙ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗБИЕНИЯ МНОЖЕСТВА С ИНТЕРВАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ Анотація  PDF
S. A. Us
 
2010: Питання прикладної математики і математичного моделювання МЕТОД ПОБУДОВИ РОЗВ’ЯЗКІВ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ Анотація  PDF
A. M. Pasichnik, V. A. Pasichnik, A. M. Svitlichna
 
2015: Питання прикладної математики і математичного моделювання ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ПРАВОЮ ЧАСТИНОЮ НЕОДНОРІДНОГО БІГАРМОНІЧНОГО РІВНЯННЯ Анотація  PDF
L. V. Voloshko, V. L. Voloshko
 
2010: Питання прикладної математики і математичного моделювання РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НЕВЫПУКЛОЙ КВАДРАТИЧНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ Анотація  PDF
A. I. Kosolap
 
2014: Питання прикладної математики і математичного моделювання ДВОXКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ УПОРЯДКУВАННЯ Анотація  PDF
V. A. Turchina, A. K. Pidash
 
2012: Питання прикладної математики і математичного моделювання МЕТОД БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ С НОРМАЛИЗОВАННЫМ ЕВКЛИДОВЫМ РАССТОЯНИЕМ Анотація  PDF
N. V. Komarova
 
2010: Питання прикладної математики і математичного моделювання ПРО ОДНУ ДИНАМІЧНУ ЗАДАЧУ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИНИ З НЕДИФЕРЕНЦІЙОВНИМ ФУНКЦІОНАЛОМ Анотація  PDF
O. M. Kiselova, L. S. Koriashkina, O. V. Zaichenko
 
2014: Питання прикладної математики і математичного моделювання МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЙ ДВОШАРОВОЇ РІДКОЇ ПЛІВКИ ПО ПОВЕРХНІ ТВЕРДОГО ТІЛА Анотація  PDF
O. V. Santo, I. S. Tonkoshkur
 
2012: Питання прикладної математики і математичного моделювання СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА АР КРЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ Анотація  PDF
V. A. Ivchenko
 
2014: Питання прикладної математики і математичного моделювання МЕТОД БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ И ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЯДОВ Анотація  PDF
N. V. Komarova
 
2010: Питання прикладної математики і математичного моделювання МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛАНСУ ПРОЦЕСУ ПОЗАПІЧНОЇ ОБРОБКИ СТАЛІ ТА ЙОГО ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ Анотація  PDF
L. T. Boyko, V. P. Piptjuk, S. V. Grekov, M. P. Pasinkov
 
1 - 25 з 31 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо