Редколегія

д-р фіз.-мат. наук, проф. О. М. Кісельова  ДНУ ім О. Гончара, м.Дніпропетровськ, відповідальний редактор
д-р фіз.-мат. наук, проф. О. О. Кочубей  ДНУ ім О. Гончара, м.Дніпропетровськ
д-р фіз.-мат. наук, проф. В. І. Кузьменко ДНУ ім О. Гончара, м.Дніпропетровськ
д-р техн. наук, проф. Н. І. Ободан ДНУ ім О. Гончара, м.Дніпропетровськ
д-р фіз.-мат. наук, проф.  В. О. Капустян НТУУ «КПІ», м. Київ
д-р фіз.-мат. наук, проф. П. І. Когут ДНУ ім О. Гончара, г.Дніпропетровськ
д-р техн. наук, проф. О. Г. Байбуз ДНУ ім О. Гончара, г. Дніпропетровськ
д-р фіз.-мат. наук, проф. А. М. Пасічник АМСУ, м.Дніпропетровськ
д-р техн. наук, проф. О. І. Міхальов НМетАУ, м. Дніпропетровськ
д-р техн. наук, проф. В. М. Корчинський ДНУ ім О. Гончара, м. Дніпропетровськ
д-р техн. наук, проф. В. В. Гнатушенко ДНУ ім О. Гончара, г. Дніпропетровськ
канд. фіз.-мат. наук, доц.  Л. С. Коряшкіна ДНУ ім О. Гончара, г. Дніпропетровськ
д-р техн. наук, проф. О. М. Карпов ДНУ ім О. Гончара, г. Дніпропетровськ
д-р фіз.-мат. наук, проф. Ю. А. Мельников Tennessee State University, USA
д-р фіз.-мат. наук, проф. В. Г. Дейнеко Warwick Business School, UK