2015

Питання прикладної математики і математичного моделювання

Уміщені результати фундаментальних досліджень та практичних розробок з проблем математичного та програмного забезпечення інтелектуальних систем. Статті присвячені питанням математичного моделювання складних прикладних систем і розробки ефективних обчислювальних методів та алгоритмів їхнього розв’язання, а також оптимізації, чисельних методів, функціонального аналізу, математичної фізики. Для науковців, викладачів вузів, може бути корисним аспірантам і студентам

Зміст

Статті

НОВЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ В ЗАДАЧАХ ТОЧНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ PDF
Y. N. Bazilevich
ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ПРАВОЮ ЧАСТИНОЮ НЕОДНОРІДНОГО БІГАРМОНІЧНОГО РІВНЯННЯ PDF
L. V. Voloshko, V. L. Voloshko
РАЦІОНАЛЬНІ ГРУПИ ЯК ВЕКТОРНІ ПРОСТОРИ PDF
V. Y. Burd'uk
ПРОЦЕС РОЗПІЗНАВАННЯ НА ОСНОВІ ЯДЕРНИХ ОЦІНОК ЩІЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МНОЖИНИ ОПТИМАЛЬНИХ МІР ЗГЛАДЖУВАННЯ PDF
O. A. Galkin
ЯВНЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ОПЕРАТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ PDF
L. L. Gart
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДЛЯ РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОПУЛЯРНЫХ ТЕМ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «TWITTER» PDF
V. A. Gromov, A. S. Konev
О ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДНОЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ВРЕМЕННОГО РЯДА PDF
E. M. Kiselova, L. L. Gart, P. A. Dovgay
ОПТИМАЛЬНОЕ МНОГОКРАТНОЕ ШАРОВОЕ ПОКРЫТИЕ НЕВЫПУКЛЫХ ОБЛАСТЕЙ PDF
E. M. Kiselova, L. S. Koriashkina, A. A. Mihalova
АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ТИПУ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН У РАЗІ ОБМЕЖЕНЬ НА ПОТУЖНОСТІ ІЗ ЗАДАНИМ РОЗТАШУВАННЯМ ЦЕНТРІВ ПІДМНОЖИН PDF
E. M. Kiselova, L. I. Lozovskaya, L. M. Bandorina
ОПТИМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНО ЗНАЧИМИХ ЗОН PDF
E. M. Kiselova, V. О. Stroeva
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ АЕРОПОРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ARENA PDF
O. S. Lozovskiy, V. O. Salikov
ВИКОРИСТАННЯ ВІДСТАНІ ЛЕВЕНШТЕЙНА ДЛЯ АНАЛІЗУ ПОДІБНОСТІ ДАНИХ PDF
A. Y. Minaylo, V. A. Turchina
МОДЕЛИ ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ОЦЕНОК ЭКСПЕРТОВ PDF
N. I. Nedashkovskaya
ДИСКРЕТНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ АВТОМОБИЛЯ PDF
N. I. Obodan, M. K. Guk
КОРРЕКТНОСТЬ НЕЙРОСЕТЕВОЙ АППРОКСИМАЦИИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА PDF
N. I. Obodan, N. A. Guk, A. S. Magas
ОБ ОДНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЙ КАРМАНА PDF
N. I. Obodan, N. A. Guk, A. S. Feshenko
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА К УПРАВЛЕНИЮ БАНКОВСКИМИ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ PDF
O. M. Pritomanova
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ДОВЖИНИ ХОРДИ В КОЛІ PDF
V. O. Stroeva, V. I. Avramenko
ДВОЙСТВЕННЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СЕПАРАБЕЛЬНОГО КВАДРАТИЧНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ОДНИМ ОГРАНИЧЕНИЕМ И ГРАНИЦАМИ НА ПЕРЕМЕННЫЕ PDF
P. I. Stecyuk, A. V. Fesyuk
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС OBSL ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ PDF
S. A. Us, M. S. Pavlov
ВЛИЯНИЕ СГЛАЖИВАНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАОТИЧЕСКОГО ВРЕМЕННОГО РЯДА PDF
A. D. Firsov, V. A. Gromov
МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ З МІШАНИМИ ГРАНИЧНИМИ УМОВАМИ PDF
G. V. Huda, E. A. Tonkonog