Питання прикладної математики і математичного моделювання

Збірник наукових праць «ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ», заснований в 1991 році, видається 1 раз на рік і є професійним виданням в галузі фізико-математичних наук (ВАК України: №1-05/4 від 26.05.2010р.)

У збірнику публікуються результати фундаментальних досліджень та практичних розробок з проблем математичного і програмного забезпечення інтелектуальних систем, математичного моделювання складних систем тощо.

Друк статей у збірнику здійснюється російською, українською та англійською мовами з обов’язковим наданням англійського повнотекстового варіанту статті (п. 2.9 Наказу МОНмолодьспорту України від 17.10.2012р., №1112).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 5713 від 24.12.2001


Зображення домашньої сторінки журналу

Доступ до електронної копії видання надається на сайті Національної бібліотеки України В.І. Вернадського.