Головна

Питання прикладної математики та математичного моделювання

Збірник наукових праць «ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ», заснований в 1991 році, видається 1 раз на рік і є професійним виданням в галузі фізико-математичних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.05.18  № 527)

У збірнику публікуються результати фундаментальних досліджень та практичних розробок з проблем математичного і програмного забезпечення інтелектуальних систем, математичного моделювання складних систем тощо.

Друк статей у збірнику здійснюється російською, українською та англійською мовами з обов’язковим наданням англійського повнотекстового варіанту статті (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 року, № 527).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Питання прикладної математики і математичного моделювання»: серія КВ № 23168-13008 ПР від 11.12.2017 року.

ISSN (Print): 2074-5893

Періодичність: 1 раз на рік

Друк статей у збірнику здійснюється російською, українською та англійською мовами.

Індексування журналу

Даний збірник входить в наступні наукометричні бази даних:

Більш того, збірник реферований у таких наукових бібліотеках: