Редколегія

чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. О. М. Кісельова  ДНУ ім О. Гончара, м. Дніпро, відповідальний редактор
д-р фіз.-мат. наук, доц. Л. Л. Гарт ДНУ ім О. Гончара, м. Дніпро, заступник відповідального редактора
чл.-кор НАН України, д-р техн. наук, проф. Ю. Г. Стоян ІПМ ім. А. П. Підгорного, м. Харків
д-р техн. наук, проф. Т. Є. Романова  ХНУРЕ, м. Харків
д-р фіз.-мат. наук, проф. П. І. Когут ДНУ ім О. Гончара, м. Дніпро
д-р техн. наук, проф. О. І. Міхальов НМетАУ, м. Дніпро
д-р фіз.-мат. наук, проф. В. Г. Дейнеко Уорікський університет, Бізнес-школа Уорік, м. Ковентрі, Велика Британія
д-р фіз.-мат. наук, проф. Ю. А. Мельников Державний університет Мідл Теннессі, м. Мерфрісборо, шт. Теннессі, США
д-р філософіі О. Блюс Університетський коледж Лондона, Велика Британія
канд. екон. наук, доц. О. М. Притоманова ДНУ ім. О. Гончара, м. Дніпро, відповідальний сектор