Редколегія

чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. О. М. Кісельова  ДНУ ім О. Гончара, м.Дніпропетровськ, відповідальний редактор
д-р фіз.-мат. наук, доц. Л. Л. Гарт ДНУ ім О. Гончара, м.Дніпропетровськ, заступник відповідального редактора
чл.-кор НАН України, д-р техн. наук, проф. Ю. Г. Стоян ХНУРЕ, м.Харків
д-р техн. наук, проф. Т. Є. Романова  
д-р фіз.-мат. наук, проф. П. І. Когут ДНУ ім О. Гончара, г.Дніпропетровськ
д-р техн. наук, проф. О. І. Міхальов НМетАУ, м. Дніпропетровськ
д-р фіз.-мат. наук, проф. В. Г. Дейнеко Warwick Business School, UK
д-р фіз.-мат. наук, проф. Ю. А. Мельников Tennessee State University, USA
Ph. Dr. О. Блюс UK
канд., екон. наук, доц. О. М. Притоманова відповідальний сектор