КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВЧОГО КОШИКА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ПРІОРИТЕТІВ

  • M. G. Berdnik
  • O. S. Simchak
Ключові слова: вітаміни, функція корисності, багатокритеріальна оптимізація, метод пріоритетів, продукти харчування, крива Гомперця, множина Парето

Анотація

Побудовано функції корисності залежно від вікової групи для 13 вітамінів. Сформульовано задачу багатокритеріальної оптимізації для вибраної кількості продуктів. На основі методу пріоритетів розроблено алгоритм розв’язку для отримання оптимального споживчого кошика на досліджуваній групі вітамінів

Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 60