РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ НЕПЕРЕРВНОЇ БАГАТОПРОДУ-КТОВОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН З РОЗ-ТАШУВАННЯМ ЦЕНТРІВ ПІДМНОЖИН

  • O. M. Kiselova
  • V. O. Stroeva
Ключові слова: нескінченновимірне математичне програмування, оптимальне розбиття множин, багатопродуктова задача, негладка оптимізація

Анотація

Розглядається неперервна нелінійна багатопродуктова задача оптимального розбиття множини  з n-вимірного  евклідового простору   на її неперетинні підмножини з розташуванням центрів при обмеженнях у формі рівностей та нерівностей з опуклим цільовим функціоналом. Здійснено перехід від названої нескінченновимірної задачі оптимізації до задачі пошуку сідлової точки функціонала Лагранжа

Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 43