МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИНИ З РУХОМИ ГРАНИЦЯМИ І ЦЕНТРАМИ ПІДМНОЖИН

  • T. O. Shevchenko
Ключові слова: оптимальне розбиття множин (ОРМ), динамічна задача ОРМ, фазова траєкторія, оптимальне керування

Анотація

Розглядається динамічна задача оптимального розбиття деякої місцевості «гірського» типу на підобласті. Одночасно, центри підобластей, рухаючись із початкових положень по поверхні заданої місцевості, повинні дістатись пунктів призначення найкоротшим шляхом. Запропоновано та обґрунтовано метод розв’язання представленної задачі

Переглядів анотації: 62
Завантажень PDF: 14