РОЗВ'ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ НЕПЕРЕРВНИХ БАГАТОПРОДУКТОВИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН З ФІКСОВАНИМИ ЦЕНТРАМИ ПІДМНОЖИН

  • O. M. Kiselova
  • V. O. Stroeva
Ключові слова: нескінченновимірне математичне програмування, оптимальне розбиття множин, багатопродуктова задача

Анотація

Приведено алгоритм розв’язання нелінійної неперервної багатопродуктової задачі оптимального розбиття множини  з n-вимірного евклідового простору на її підмножини з фіксованими центрами цих підмножин при обмеженнях у формі рівностей та нерівностей, з функціями попиту та вартості транспортування одиниці продукції, які можуть бути різними для різних видів продукції 

Переглядів анотації: 42
Завантажень PDF: 39