НЕОБХІДНІ ТА ДОСТАТНІ УМОВИ ОПТИМАЛЬНОСТІ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН В ТЕРМІНАХ ФУНКЦІЙ МНОЖИН. ДВОЇСТА ЗАДАЧА

  • O. M. Kiselova
  • O. O. Zhiljcova
Ключові слова: оптимізація, розбиття множини, функція множин, необхідні умови оптимальності, достатні умови оптимальності, теорія двоїстості, функціонал Лагранжа

Анотація

Наведено загальну постановку задачі мінімізації функції розбиття множини за умови обмежень у вигляді нерівностей. На базі отриманих раніше необхідних умов оптимальності, сформульовано та доведено достатні умови оптимальності. Також проведено аналіз аналога класичного функціоналу Лагранжа для поставленої задачі, доведено теореми двоїстості, описана двоїста задача

Переглядів анотації: 98
Завантажень PDF: 34