ПРО СПЕКТРАЛЬНИЙ МЕТОД НАБЛИЖЕНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯННЯ ПУАCСОНА

  • P. S. Yanchuck
Ключові слова: ряд Фур’є, ортогональний поліном, спектральний метод, рівняння Пуассона

Анотація

Побудовано явну формулу наближеного розв’язку неоднорідної задачі Діріхле для рівняння Пуассона у вигляді алгебраїчного полінома. Встановлена апріорна оцінка апроксимації означає, що порядок похибки наближення точного розв’язку співпадає з порядком похибки середньоквадратичного наближення розв’язку

Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 104