ВПЛИВ ПОЧАТКОВИХ ДАНИХ ЗАДАЧІ ПАРАЛЕЛЬНОГО УПОРЯДКУВАННЯ З ПЕРЕРИВАННЯМИ НА ОПТИМАЛЬНІСТЬ РОЗВ’ЯЗКУ

  • V. A. Turchyna Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Y. O. Kovalenko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: повні дводольні графи, паралельне упорядкування вершин, переривання

Анотація

Розглядаються задачі паралельного упорядкування вершин повного дводольного орграфа з перериваннями та без них. Проведено аналіз залежності значень цільової функції при певних співвідношеннях між початковими даними. Отримано аналітичний вигляд оцінки виграшу за умови переривань для довільних значень параметрів.

Переглядів анотації: 26
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2023-01-01