КОНСТРУЮВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ АПРОКСИМАЦІЇ РОЗВ’ЯЗКУ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ З НЕЛІНІЙНИМ ЕЛІПТИЧНИМ ОПЕРАТОРОМ

  • O. S. Mahas Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: нейронна мережа, генетичний алгоритм, видоутворення, NEAT, обернена задача, ідентифікація властивостей, еліптичний оператор, тонкостінна оболонка

Анотація

Розглянута задача ідентифікації властивостей деформованої системи, що описується нелінійним еліптичним оператором. Для цього випадку використовується варіаційна постановка задачі у поєднанні із чисельними методами оптимізації. Основним напрямком роботи є не тільки пошук наближеного розв’язку із використанням нейромережевого підходу, а ще й отримання простих архітектур нейронних мереж із мінімальною кількістю компонентів. Для досягнення цієї мети запропоновані модифікації до генетичного алгоритму конструювання нейронних мереж NEAT. Модифікований варіант цього алгоритму було застосовано для ідентифікації декількох типових моделей навантаження на тонкостінну циліндричну оболонку. Модифікації ставлять за мету пристосувати алгоритм до особливостей розглянутих моделей та оптимізувати перебір топологій за допомогою збереження кількості нейронів у вуз-лах мережі та відокремлення навчання нейронної мережі від генетичного ітераційного процесу У результаті були отримані мережі для ідентифікації властивостей розглянутих моделей. Наведені результуючі архітектури згаданих нейронних мереж.

Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2023-01-01