ПРОЄКЦІЙНО-ІТЕРАЦІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЯВНИХ ДВОШАРОВИХ ІТЕРАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕКОРЕКТНИХ ОПЕРАТОРНИХ РІВНЯНЬ

  • L. L. Hart Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: некоректне операторне рівняння, регуляризація, явний двошаровий ітераційний метод, проєкційно-ітераційний процес, послідовність, збіжність

Анотація

Для розв’язування некоректних лінійних операторних рівнянь у гільбертовому просторі, для яких не виконується третя умова коректності задачі за Адамаром (стійкість), теоретично обґрунтовано проєкційно-ітераційні методи регуляризації, основані на явних двошарових ітераційних методах у випадку проєктування у простори, ізоморфні підпросторам основного простору. Доведено теореми про збіжність проєкційно-ітераційних методів, отримано оцінки похибки. Надано рекомендації стосовно вибору регуляризуючої кількості ітерацій.

Переглядів анотації: 18
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-01-01