МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДВОЕТАПНИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ-РОЗБИТТЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • A. F. Bulat Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України
  • O M. Kiseleva Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • L. L. Hart Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • O. M. Prytomanova Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: нескінченновимірна транспортна задача, задача оптимального розподілу-розбиття, нечіткі параметри, нейронечіткі технології

Анотація

Досліджено математичні моделі та підходи до розв’язання двоетапних задач оптимального розміщення-розбиття з нечіткими початковими даними. Ці задачі узагальнюють, з одного боку, класичні скінченновимірні транспортні задачі на випадок, коли обсяги виробництва (зберігання, переробки) в заданих пунктах невідомі заздалегідь та відшукуються як розв’язок відповідної неперервної задачі оптимального розбиття множини споживачів (постачальників неперервно розподіленого ресурсу) на сфери обслуговування їх цими пунктами; з іншого боку, вони узагальнюють дискретні двоетапні виробничо-транспортні задачі на випадок неперервно розподіленого ресурсу.

Переглядів анотації: 20
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-01-01