ОПТИМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ (NETWORK SHARING) ДЕКІЛЬКОМА ОПЕРАТОРАМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

  • O. M. Kiselova
  • V. O. Stroeva
Ключові слова: оптимальне розбиття множин, багатопродуктова задача, базові станції, трафік, сумісне використання мережі

Анотація

Приведено результати застосування алгоритмів розв’язання неперервних нелінійних багатопродуктових задач оптимального розбиття множини до ряду прикладних задач оптимального розміщення базових станцій мережі мобіль-ного зв'язку сумісного використання з одночасним розбиттям заданої області абонентів на зони обслуговування з метою мінімізації загальної вартості виробничих витрат та витрат на доставку трафіку до абонентів

Переглядів анотації: 63
Завантажень PDF: 53