КАЗУАЛЬНО-КЛАСТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

  • T. V. Nakonechna
  • A. V. Nikulin
Ключові слова: системний підхід, причинно-наслідкові зв’язки, діаграма Ісікави, кластери, модель графіків

Анотація

Підготовка магістрів в Україні ускладнюється гострою нестачею сучасної науково-технічної літератури і іншими проблемами становлення магістерського навчання. Зрозуміло, використання інформаційних технологій та мережевих ресурсів пом'якшує ситуацію, однак не знімає актуальність вдосконалення підготовки з урахуванням сучасних результатів науки і техніки, розвитку методології і методик прикладних і фундаментальних наук на основі системного підходу. Практична необхідність використання системного підходу обумовлена потрібністю вирішення складних, міждисциплінарних завдань різної природи, в тому числі і у вищій освіті.З його допомогою враховуються зв'язки між різними елементами систем і значимість цих зв'язків. Актуальність вирішення складних, міждисциплінарних завдань різної природи при модернізації вищої освіти з використанням системного підходу обумовлює практичну необхідність розвитку апарату системного аналізу і синтезу, починаючи з моделювання відповідних проблемних ситуацій.В основі здатності бачити динаміку розвитку всіх елементів системи з урахуванням їх взаємодії знаходиться встановлення причинно-наслідкових зв'язків входів і виходів системи. Необхідно використовувати і розвивати казуальне моделювання процесів навчання у вищій школі.Метою статті є побудова графічних причино-наслідкових моделей ефективності підготовки магістрів в університеті. Для того, щоб визначити причини, що впливають на ефективність навчання майстрів, була побудована причино-наслідкова діаграма Ісікави, в якій були визначені випадкові категорії, що визначають її ефективність.В результаті побудови діаграми Ісікави встановлено, що найбільш важливими причинами, які впливають на рішення даної проблеми, є категорії «Магістрант», «Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу», «Управління навчальним процесом», «Контроль навчального процесу».

Переглядів анотації: 52
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2022-01-11