ОБЕРНЕНА ЗАДАЧА ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШАРУ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ

  • N. L. Kozakova
  • V. I. Kuzmenko
Ключові слова: густина шару, модуль деформації, варіаційна постановка задачі, обернена задача, метод скінченних елементів, метод локальних варіацій

Анотація

Розглянута пружна ізотропна тришарова смуга, що знаходиться під дією власної ваги та нормального навантаження, яка має порожнину на другому шарі. Розв’язана обернена задача визначення густини матеріалу та модуля Юнга верхнього шару. Використано апарат варіаційних методів. Дискретизація виконана за допомогою методу скінченних елементів. Для розв’язання скінченновимірної задачі застосовано метод верхньої релаксації. Розв’язання оберненої задачі ґрунтується на екстремальному формулюванні та методі локальних варіацій. Виконано аналіз практичної збіжності розроблених алгоритмів. Здійснена апостеріорна оцінка похибки розв’язання оберненої задачі.

Переглядів анотації: 52
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2022-01-11