УЗАГАЛЬНЕНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ COVID-19 НА ЗАКРИТИХ ТА ВІДКРИТИХ АРЕАЛАХ

  • E. M. Kiseleva
  • O. O. Kuzenkov
  • N. V. Baleiko
Ключові слова: математичне моделювання, COVID-19, пандемія, епідемія

Анотація

У роботі розглядаються існуючі, запропоновані та узагальнені нові методи та підходи до моделювання розповсюдження інфекційних захворювань на прикладі COVID-19. Для побудови моделей, ідентифікації параметрів, оцінки достовірності результатів використовується оперативна інформація про перебіг епідемії як на теренах окремих областей та міст України, так і держави в цілому. Отримані результати дають змогу оцінити ефективність моделей, підходів та методів при вирішенні різних задач, що можуть враховувати площу ареалів, зовнішні впливи, гендерну, вікову та інші відмінності. В основу класу запропонованих моделей покладено уявлення про популяцію як про множину особин, що сприйнятливі до інфекції, мають імунітет, інфіковані, хворіють та вибули. На основі даних, які протягом 2020-2021 років були зібрані у різних країнах було встановлено основні закономірності, отримано пограничні значення параметрів, при яких відбуваються якісні зміни в системі, досліджено питання можливості штучного втручання в систему та наслідків такого втручання. Проведено змістовний аналіз достовірності моделі та меж застосування результатів такого моделювання.

Переглядів анотації: 64
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2022-01-11