ЧИСЕЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ СІТКОВИХ АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОЕФІЦІЄНТНОЇ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЕЛІПТИЧНОГО РІВНЯННЯ

  • L. L. Hart
  • T. O. Firsova
  • N. Y. Yatsechko
Ключові слова: коефіцієнтна обернена задача, еліптична система, оптимальне керування, цільовий функціонал, різницева схема, збіжність

Анотація

Розроблено, алгоритмізовано та програмно реалізовано сіткові регуляризуючі схеми для розв’язання коефіцієнтної оберненої задачі для еліптичного рівняння другого порядку з мішаними крайовими умовами. Вивчено властивості еквівалентної задачі оптимального керування за наявності диференціальних обмежень еліптичного типу зі змінними коефіцієнтами та обмежень на керуючий вплив. Досліджено практичну збіжність та ефективність обчислювальних алгоритмів, заснованих на методі сіток і ітераційних методах градієнтного типу, проведено порівняльний аналіз результатів роботи зазначених алгоритмів на прикладі розв’язання конкретних задач.

Переглядів анотації: 61
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2022-01-11