ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКЦІЙНО-ІТЕРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ НЕЙМАНА ДЛЯ КВАЗІЛІНІЙНОГО ЕЛІПТИЧНОГО РІВНЯННЯ З ПАРАМЕТРОМ

  • L. L. Hart
Ключові слова: квазілінійне параметричне рівняння, граничні умови Неймана, скінченно-різницева схема, проекційно-ітераційний процес, збіжність

Анотація

Для розв’язання залежного від числового параметра квазілінійного еліптичного рівняння другого порядку з граничними умовами Неймана теоретично обґрунтовано проекційно-ітераційний процес, оснований на методі скінченних різниць і ітераційному методі Ньютона. Запропоновано ефективну обчислювальну схему проекційноітераційного методу на основі скінченно-різницевого методу та ітераційного процесу, подібного до методу Ньютона (із заміною оберненого оператора до похідної на близький до нього оператор в кожній точці процесу).

Переглядів анотації: 54
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2022-01-11