КОРРЕКТНОСТЬ ВАРИАЦИОННОЙ ПОСТАНОВКИ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ТОНКОСТЕННЫХ СИСТЕМ

  • N. A. Guk
Ключові слова: обратная задача, прямая задача, вариационная постановка, функционал-невязка, компактное множество

Анотація

Розглядається умовно-коректна постановка оберненої задачі теорії тонкостінних систем. Доведено існування відображення множини розв’язків оберненої задачі на множину розв’язків прямої задачі. При наявності результатів вимірювань та існування неособливого розв’язку прямої задачі доведена єдиність розв'язку оберненої задачі на компактній множині. 

Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 38