ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЛАНУВАННЯ ПІДЗЕМНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕГАПОЛІСУ НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЙ ПЕРЕДБАЧЕННЯ І КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

  • N. D. Pankratova
  • V. A. Pankratova
  • G. V. Gorelova
Ключові слова: підземна інфраструктура, передбачення, когнітивне моделювання, чисельна і структурна стійкості, імпульсне моделювання, сценарії

Анотація

Запропоновано інструментарій моделювання і сценарного аналізу планування розвитку підземної інфраструктури мегаполісу в умовах екологічних, техногенних і терористичних загроз, що базується на спільному застосуванні методологій передбачення, та когнітивного моделювання. На першому етапі застосовується методологія передбачення, отримані результати використовуються в якості вихідних даних на другому етапі - для когнітивного моделювання, що дозволяє запропонувати науково обґрунтовану стратегію реалізації пріоритетної альтернативи сценарію планування розвитку підземної інфраструктури мегаполісу. Застосування методології передбачення як процесу прийняття рішень для складних систем із людським фактором, надає можливість побудувати їх бажану поведінку в майбутньому. Такий процес зводиться до залучення методики сценарного аналізу, в межах якої використовуються окремі якісні методи у певній послідовності із встановленням чітко визначених взаємозв'язків між ними, в результаті цього процесу отримуються альтернативи сценаріїв планування розвитку інфраструктури мегаполісу. Для обґрунтованої реалізації альтернативи сценарію залучається когнітивне моделювання, що дозволяє на підставі знання і досвіду побудувати причинно-наслідкові зв'язки, зрозуміти і проаналізувати поведінку складної системи на стратегічну перспективу при великій кількості взаємозв'язків і взаємозалежностей. При дослідженні даної проблеми при залученні результатів, отриманих в процесі передбачення, будуються когнітивні моделі типу когнітивної карти - знакового орієнтованого графа і функціонального графа у вигляді зваженого знакового орграфа. Для дослідження властивостей когнітивної моделі використовуються методи аналізу структурної стійкості і стійкості до збурень, методи аналізу зв'язності моделі (симпліціального аналіз), методи теорії графів. Для визначення можливого розвитку процесів в складній системі і розробки розвитку сценаріїв планування розвитку інфраструктури мегаполісу залучається модель імпульсного процесу.

Переглядів анотації: 51
Завантажень PDF: 97