ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ЕПІДЕМІЇ

  • О. M. Kiselyova
  • V. O. Stroieva
  • H. V. Stroieva
  • A. R. Kosenko
Ключові слова: розподіл ресурсів, епідемія, оптимальне розбиття множин, багато-продуктова задача

Анотація

В умовах сьогоденної глобальної проблеми людства – пандемії COVID-19, актуальною постає задача оптимального розподілу ресурсів. До таких ресурсів можна віднести матеріально-речові, енергетичні, трудові, технічні, інформаційні, фінансові та інші. В свою чергу, ресурси кожного типу можуть бути розподілені на класи. А саме, сировина – за видами сировини, трудові – за професіями та кваліфікаціями працівників, технічні – за технічними характеристиками, фінансові – за джерелами фінансування. Представлена задача присвячена дослідженню оптимального розподілу ресурсів, які відповідають медичному, фінансовому та технічному забезпеченню населення визначеної території. Для побудованої математичної моделі задачі, на основі розроблених теоретично обґрунтованих алгоритмів розв’язання, проведено чисельне дослідження ряду модельних задач. Представлені результати досліджень можуть слугувати корисним інструментом у сенсі ефективного оптимального розбиття зон функціонування існуючих територіальних центрів, які здатні продукувати комплекси забезпечення населення під час епідемій та задовольняти необхідні потреби споживачів з області обслуговування за умов оптимальної вартості відповідних ресурсів. Разом з цим, у разі необхідності, можливо одночасно розв’язувати проблему оптимального розміщення таких центрів.

Переглядів анотації: 64
Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2021-02-02