АСИМПТОТИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНОСТІ ДЕЯКИХ АЛГОРИТМІВ НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЇ

  • L. L. Hart
  • A. S. Kamantsev
Ключові слова: наближення функції, інтерполяційні многочлени Лагранжа та Ньютона, многочлен найкращого середньоквадратичного наближення, інтерполяційні кубічні сплайни, асимптотичний аналіз складності, похибка, збіжність

Анотація

Досліджено асимптотичну складність найбільш поширених алгоритмів наближення функції на відрізку. Під час дослідження алгоритмізовано та програмно реалізовано чотири методи наближення функції за допомогою мови програмування Python. Проведено серію обчислювальних експериментів, виконано порівняльний аналіз результатів роботи алгоритмів на конкретному прикладі, надано науково-методичні рекомендації щодо підвищення точності наближення.

Переглядів анотації: 91
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2021-01-19