Про обчислювальні аспекти реалізації різницевих схем розв’язання задачі Діріхле для еліптичного рівняння з мішаними похідними

  • L. L. Hart
  • N. A. Lobantseva
Ключові слова: задача Діріхле, еліптичне диференціальне рівняння, мішані похідні, метод скінченних різниць, різницеві схеми, похибка, збіжність

Анотація

В даній статті розглянуто обчислювальні схеми явних ітераційних методів розв’язання різницевих задач Діріхле різних порядків точності для двовимірного еліптичного диференціального рівняння з мішаними похідними. Виконана програмна реалізація розроблених алгоритмів та проведено якісний порівняльний аналіз результатів на прикладі розв’язання конкретних задач.

Переглядів анотації: 114
Завантажень PDF: 168
Опубліковано
2019-11-27