Граничні умови в задачах дослідження стійкості плоскої стаціонарної детонаційної хвилі

  • A. S. Tytyapkin
  • V. E. Volkov
Ключові слова: стійкість, детонаційна хвиля, граничні умови

Анотація

Розглянуто проблеми дослідження стійкості плоскої стаціонарної детонаційної хвилі. Показано, що граничні умови для двухфронтової моделі дозволяють оцінити основні параметри внутрішньої структури газової детонації. Така модель може служити основою для розробки математичного та програмного забезпечення інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з питань вибухобезпеки і вибухозахисту. Виконано спробу систематизувати проблему встановлення граничних умов при вивченні стійкості детонаційної хвилі з метою подальшого створення системи підтримки прийняття рішень з проблем вибухобезпеки та вибухозахисту. Розглянуто наступні моделі плоскої стаціонарної детонаційної хвилі, для яких здійснюється постановка задачі про стійкість: 1) модель детонації Чепмена-Жуге є найпростішою моделлю, в якій ударно-детонаційний фронт моделюється прямим стрибком ущільнення, і всі хімічні перетворення відбуваються миттєво, безпосередньо на фронті; 2) двухфронтова (одноступенева) модель заснована на припущенні, що хімічні перетворення також відбуваються миттєво, але не на провідному ударному фронті, а в деякій площині (так званому фронті миттєвого згоряння), який відділений від провідного ударного фронту зоною індукції; 3) багатоступенева модель, яка апроксимує безперервний розподіл параметрів за провідним ударним фронтом кусочно-постійною функцією; 4) модель з безперервним розподілом параметрів за провідним ударним фронтом, яка найбільш точно відображає реальні фізичні процеси в стаціонарній детонаційній хвилі. Ці моделі принципово відрізняються граничними умовами, яким задовольняють малі збурення в області, що розділяє області вихідного горючого середовища та продуктів детонації. Переваги та недоліки описаних вище моделей оцінюються з точки зору правильності фізичного аналізу процесу детонації та з точки зору придатності для математичного забезпечення ІСППР з проблем вибухобезпеки та вибухозахисту. Показано, що граничні умови для двухфронтової моделі дозволяють оцінити основні параметри внутрішньої структури газової детонації. Така модель може служити основою для розробки математичного та програмного забезпечення ІСППР по проблемам вибухобезпеки та вибухозахисту

Переглядів анотації: 38
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2017-12-05