АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ТИПУ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН У РАЗІ ОБМЕЖЕНЬ НА ПОТУЖНОСТІ ІЗ ЗАДАНИМ РОЗТАШУВАННЯМ ЦЕНТРІВ ПІДМНОЖИН

  • E. M. Kiselova
  • L. I. Lozovskaya
  • L. M. Bandorina
Ключові слова: діаграма Діріхле − Вороного, функціонал Лагранжа, оптимальне розбиття множини, r-алгоритм

Анотація

Розглянуто спеціального типу неперервну задачу оптимального розбиття множини із простору Еn у разі обмежень на потужності. При цьому оптимальне розбиття спільне для всіх продуктів одночасно. Запропоновано алгоритм розв’язання даної задачі, побудований на основі теорії оптимального розбиття множин.

Переглядів анотації: 48
Завантажень PDF: 18