Збірник наукових праць «ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ», заснований в 1991 році, видається 1 раз на рік і є професійним виданням в галузі фізико-математичних наук (ВАК України: №1-05/4 від 26.05.2010р.)

У збірнику публікуються результати фундаментальних досліджень та практичних розробок з проблем математичного і програмного забезпечення інтелектуальних систем, математичного моделювання складних систем тощо.

Друк статей у збірнику здійснюється російською, українською та англійською мовами з обов’язковим наданням англійського повнотекстового варіанту статті (п. 2.9 Наказу МОНмолодьспорту України від 17.10.2012р., №1112).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 5713 від 24.12.2001

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Спонсори

Дніпровський Національний університет імені Олеся Гончара